Gure zerbitzuak

NEURE-k, ebaluazio-protokolo eta baliozko diagnostikoaren bitartez, hizkuntza nahasmenduak (dislexia, Adierazpen Hizkuntzaren Arazo Espezifikoa eta afasiak) sakonki eblauatzea du xede.

Dislexia

Dislexia

Jatorri neurobiologikoa duen ikaskuntzaren nahasmendu honek irakurtzen ikasteko adimen, motibazio eta heziketa egokiak dituzten haurrei zailtasunak eragiten dizkie irakurmena eta idazmena eskuratzeko garaian.

Trastorno específico del lenguaje

Adierazpen hizkuntzaren arazo espezifikoa

Hizkuntzaren ulermen zein adierazpenaren eskuratze estandarrean eragina duen nahasmendua. Alor linguistikoan, fonologia, morfosintaxi, semantika edo pragmatikan eragina izan dezake, prozesatzeko behar duten denbora zein laneko memoriaren arazoekin batera, adimen-kozientea arrunta izanik.

servicios-AFASIA

Afasia

Garunaren lengoaiaren ataletan jazotako lesio baten ondorioz jasaten den hizkuntza nahasmendua. Ahozko zein idatzizko adierazpen nahiz ulermenean arazoak sor ditzake.

Ebaluazioa eta diagnostikoa

Diagnostikoa nola gauzatzen dugu?

Historia klinikoan eta ebaluazio neuropsikologiko zein logopedikoan oinarriturik gauzatzen dugu. Ebaluaziorako test estandarizatuak eta zerbitzu honetarako zehazki sortutako protokoloak erabiliko ditugu, euskaraz eta gaztelaniaz. Hauek NEURE-ko profesionalen esperientzia klinikoan eta BCBLko ikerlarien eskutik jasotako ezagutza zientifikoetan oinarriturik daude. Gainera, neuroirudi bidezko ikerlanetan parte hartzeko aukera ere egongo da.

Zer jasoko du familiak trukean?

Informazioa jaso eta beharrezko proba orotan parte hartu eta gero, diagnostikoa egin eta ebaluazioan lortutako emaitzak, horietatik ateratako ondorioak eta diagnostikoa zehazten dituen txostena entregatuko zaio familiari. Horrez gain, beste txosten bat ere igorriko zaio familiari zenbait aholkurekin. Diagnostikoa eta gero, Neure-ra zuzenean etorri diren sendiei, Neure-ren kolaboratzaileak diren logopeden lista eskuragarri jarriko diegu, nahi izanez gero beraiekin hasi ahal izateko eguneroko lana edo parte hartzea.

Nor bertaratu daiteke?

Senideren batek hizkuntza arazoak dituela susmatzen duten familiak.

Profesionalek bideratutako pazienteak, diagnostikoa osatzeko esku-hartze zehatzagoa jaso eta jarraipenaren laguntzaz erreferentzia ez galtzeko. Logopeda edo terapeuta profesionalek beraien kasuak bigarren iritzi edo diagnostiko baten bila bidaltzen baldin badizkigute, Neure-ren kolaboratzaileak listan sartuko ditugu. Lista hauek eskuragarri jarriko dizkiegu Neure-ra zuzenean datozen sendiei, eguneroko lana lista horretako profesionalekin hasi ahal izateko, nahi izanez gero.

Ebaluazio-protokoloa:

1.Aurretiko zita

  • Hitzordua hartu 647 583 579 zenbakira deituz.
  • Harremanetarako pertsona: Oiane Urrestarazu.

2.Ebaluazioa

  • Psikologo/logopedarekin elkarrizketa, historia klinikorako informazioa jasotzeko xedez.
  • Ebaluazio neuropsikologikoa edota logopedikoa.

3.Ikerkuntza

Familiek ere neuroirudi teknikaz baliaturiko ikerketa helburuak dituzten saioak burutu ahal izango dituzte BCBL-ko larobategian, NEURE CLINIC dagoen eraikuntza berean. Teknika ez erasokor honekin lorturiko informazioa, denborarekin diagnostiko-zerbitzu orokorrak hobetzen lagunduko du.

4.Elkarrizketa informatiboa eta jarraipena

  • Familiari txostena emango zaio.
  • Jarraipena: pazientearen garapena ezagutzeko beharrezko diren.

Tarifak

Balorazioa, txostena eta aurrez aurreko elkarrizketa informatiboa: 400€

NEURE CLINIC, irabazteko asmorik ez duen BCBL ikerketa zentruaren ekimena da. NEURE CLINIC-n egindako diru sarrera guztiak, klinikaren gastuak eta BCBL-ren ikerketa finanziatzeko erabiliko dira soilik.